Instruccions

Aprèn a germinar un arbret seguint els passos del vídeo.

ÉS HORA DE FER CRÈIXER LA LLAVOR!